Nízkoenergetický dům

Jedná se o běžnou stavbu, která má spotřebu energie na vytápění v rozmezí 15-50 kWh/m² za rok. Dosáhne tak kvalitním návrhem a provedením stavebních postupů především bez tepelných mostů. Nízkoenergetický dům obsahuje izolační schopnosti dimenzovány podle doporučených hodnot normy ČSN 73 0540 "Tepelná ochrana budov". Cirkulace vzduchu by měla být i řízená a využívat případně rekuperaci tepla.

NATUR HAUS s.r.o.

198 00 / Praha 9
Zelenečská 778/1b
Czech republic
   
mobil+420 724 842 360
info@naturhaus.cz