Protipožární ochrana

Požární odolnost má při výběru materiálů a komponentů použitých do budov a zařízení v zásadě zabránit hoření, šíření ohně a kouře. Smyslem požární bezpečnosti je vždy na prvním místě ochrana člověka a zvířat, dále ochrana a zachování hmotného majetku a budov. Předpisy požární ochrany jsou přímo upraveny ve stavebních předpisech, ale liší se stát od státu, takže jejich dodržení je závislé na stavebním místě. Popis DIN není k mnoha produktům zejména v oblasti obnovitelných surovin s ohledem na požární odolnost spravedlivý. Laik se obává titulku "normální hořlavost" a může nesprávně dospět k závěru, že tato látka je "dobře hořlavá". V případě požáru má naše celulóza jako látka kategorie B2 vlastnosti jasně zpomalující hoření majetku. Jednak brání nedostatek kyslíku v pevné struktuře izolace nekontrolovanému šíření požáru, za druhé se uvolňuje voda vázaná v celulózové izolaci (uhlovodík) a tím způsobí ochlazení a má hasební účinek. V případě požáru vzniká na povrchu rychle vrstva uhlíku, která tvoří stejně jako u dřeva ochrannou bariéru. Ve srovnání se syntetickou izolací má naše celulózová izolace největší výhodu v tom, že v ohni netaje ani neodkapává. Velké požáry, které v minulosti plnily noviny, ukázaly, že na skutečné vlastnosti požární odolnosti je kladen podstatně vyšší význam než na normativní klasifikaci.

NATUR HAUS s.r.o.

198 00 / Praha 9
Zelenečská 778/1b
Czech republic
   
mobil+420 724 842 360
info@naturhaus.cz